Wat is een WWB uitkering?

WWB is de afkorting van Wet Werk en Bijstand. Het is hiermee dus een uitkering die is bedoeld voor mensen die niet kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan vanwege een onvoldoende inkomen. Deze uitkering is dus geschikt voor mensen die geen loon krijgen of tijdelijk in de ziektewet terecht zijn gekomen. Ook kan de WWB uitkering geschikt zijn voor mensen die geen recht hebben op alimentatie of een andere inkomens voorziening. Vroeger stond deze uitkering ook wel bekend als de algemene bijstandswet. Sinds 2004 is deze uitkering echter vervangen door de Wet Werk en Bijstand.

Een WWB uitkering aanvragen

Voor het aanvragen van een WWB uitkering kunt u terecht bij het UWV WERKbedrijf, net als voor de meeste andere vormen van de uitkering. Dit is een bedrijf waar werkzoekenden en werkgevers vaak terecht kunnen voor zaken die te maken hebben met werk en arbeid. Het doel van het UWV WERKbedrijf is om zoveel mogelijk mensen te voorzien van werk en ook wanneer iemand een uitkering aanvraagt bij het UWV WERKbedrijf dan zullen ze naast het verstrekken of weigeren van de uitkering ook bezig zijn met het vinden van werk voor deze persoon. Bovendien is het bij veel uitkeringen ook een voorwaarde dat men actief blijft zoeken naar een nieuwe baan omdat anders het recht op een uitkering vervalt.

De hoogte van een WWB uitkering

Mensen die een WWB uitkering aanvragen bij het UWV WERKbedrijf zijn natuurlijk altijd benieuwd hoeveel uitkering ze kunnen ontvangen. De hoogte van de WWB uitkering hangt af van de woonsituatie. Zo bestaan er verschillen tussen de hoogte van de WWB uitkering voor alleenstaanden en gehuwden. Hieronder vindt u een overzicht van de hoogte van de WWB uitkering:

  • alleenstaand: 630,14 euro
  • alleenstaande ouder: 882,20 euro
  • gehuwd: 1260,28 euro

Overigens kan de gemeente bepalen of u recht heeft op extra toeslagen of juist minder uitkering afhankelijk van uw leef situatie. De hoogte van de WWB uitkering kan dus afwijken van bovenstaande bedragen.

Uw inkomen en de WWB uitkering

Naast de woonsituatie is ook uw inkomen van belang. Iemand die echt geen inkomen heeft die heeft recht op een volledige bijstandsuitkering. Voor mensen die wel inkomen hebben hetgeen lager is dan de geldende bijstandsnorm die kunnen een aanvulling krijgen op dit inkomen zodat ze wat meer te besteden hebben en kunnen voorzien in het maandelijkse onderhoud. Voor mensen waarbij het huidige inkomen hoger is dan de geldende bijstandsnorm zal er vanzelfsprekend geen WWB uitkering worden uitgekeerd. Het heeft dan ook geen zin om een uitkering aan te vragen omdat je niet voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden om de WWB uitkering te behouden

Mocht u een WWB uitkering ontvangen van het UWV WERKbedrijf dan zult u tijdens dit proces moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo bent u verplicht om alle wijzigingen in uw situatie te melden bij de gemeente die van invloed kunnen zijn op uw recht op bijstand. Ook moet u zich altijd kunnen legitimeren en bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar werk zodat u weer aan het werk komt en een inkomen verdient. Tevens bent u verplicht om gebruik te maken van de voorzieningen die de gemeente u aanbiedt om zo snel mogelijk te revalideren.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op