Wat is een WIA uitkering

De WIA uitkering is een uitkering die is geschikt voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden. WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is een wet die de WAO heeft opgevolgd. De WAO is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mensen die door een ziekte niet meer kunnen werken kunnen een beroep doen op de WIA uitkering bij het UWV WERKbedrijf. Hier zullen ze uw aanvraag in behandeling nemen en u laten weten of u in aanmerking komt voor de WIA uitkering. Mocht u recht hebben op een WIA uitkering dan zal deze uitkering aangepast worden aan uw situatie.

Een WIA uitkering aanvragen

U kunt een WIA uitkering aanvragen wanneer u niet meer kunt werken vanwege een ziekte. Echter kunt u niet direct bij ziekte een WIA uitkering aanvragen maar dient u ongeveer twee jaar niet te kunnen werken vanwege de ziekte. Mocht dat het geval zijn dan kunt u bij het UWV WERKbedrijf een WIA uitkering aanvragen. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen is dat u door deze ziekte niet meer in staat bent om 65% van uw oude loon te verdienen. Kunt u ondanks uw ziekte bijvoorbeeld toch nog 70% van uw oude loon verdienen dan maakt u dus geen aanspraak op een WIA uitkering.

Recht op een WIA uitkering

Een belangrijk element als het gaat om het recht hebben op een WIA uitkering is de re-integratie. Wanneer u een WIA uitkering aanvraagt bij het UWV WERKbedrijf dan zal er uitvoerig worden gekeken naar de re-integratie die plaats heeft gevonden. Wanneer u of uw werkgever voldoende geprobeerd heeft om te re-integreren en dit geen succes tot gevolg heeft gehad dan komt u in principe in aanmerking voor de WIA uitkering. Wanneer echter blijkt dat er onvoldoende is geprobeerd om te re-integreren dan zal de werkgever u langer door moeten betalen totdat er voldoende gedaan is aan de reintegratie.

De duur van de WIA uitkering

Mocht u in aanmerking komen voor een WIA uitkering volgens het UWV WERKbedrijf dan wordt er een duur vastgesteld van de uitkering. Deze duur van de uitkering heeft met een aantal zaken te maken zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid werk die u nog kunt verrichten ondanks uw ziekte. Bovendien zal uw uitkering stopgezet worden wanneer blijkt dat u onvoldoende meewerkt met het UWV WERKbedrijf. Zo zult u regelmatig een gesprek met een arts of arbeidsdeskundige moeten hebben om de vooruitgang te bepalen. Wanneer u de leeftijd van 65 heeft bereikt eindigt de WIA uitkering ook.

Inkomen naast de uitkering

Niet iedereen met een WIA uitkering is volledig werkloos. Vaak is het namelijk nog mogelijk om werkzaamheden te verrichten zodat er nog enig inkomen wordt verkregen. In dit geval zal de WIA uitkering iets lager zijn aangezien met zelf ook een inkomen heeft. Wel zal het totaal bedrag wat u te besteden heeft hoger zijn dan wanneer u enkel een WIA uitkering krijgt. Dit heeft te maken met het feit dat de WIA uitkering procentueel wordt berekend. Wanneer u meer kan werken is het belangrijk dat u dit doorgeeft omdat u dan geen recht meer heeft op zoveel WIA uitkering maar procentueel minder uitkering zal krijgen. Inkomsten die geen invloed hebben op de WIA uitkering zijn:

  • erfenis
  • alimentatie
  • kinderbijslag
  • inkomen partner
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op