De inkomstenzekerheid met WGA hiaat

De zekerheid, dat u voor altijd gezond blijft, kan niemand u geven. Hoewel er voor arbeidsongeschiktheid meerdere uitkeringen bestaan, is zo’n uitkering nooit een vetpot. Een WGA uitkering krijgt u wanneer u door ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent of tijdelijk helemaal arbeidsongeschikt bent. Om precies te zijn, wordt de WGA pas toegepast wanneer u tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan is de WGA uitkering alleen van toepassing, indien het om een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gaat. Heeft u een WGA vervolguitkering, dan verdient u altijd veel minder, dan wanneer u volledig werkte. Om dit gat op te vangen is het verstandig een WGA hiaat verzekering af te sluiten.

Wat verzekert een WGA hiaat

De WGA uitkering is verdeeld in drie soorten, namelijk de loongerelateerde, de loonvervangende en de vervolguitkering. De WGA hiaat verzekering wordt afgesloten voor een aanvulling op de vervolguitkering. Bij de vervolguitkering verdiend u namelijk minder dan de helft van wat u zou kunnen verdienen. Door hier een extra verzekering in de vorm van een WGA hiaat af te sluiten, heeft u een dekking tot in ieder geval 70% van het laatst verdiende salaris.

Voor wie is de WGA

Een WGA hiaat verzekering is speciaal bedoeld voor werknemers. Het betreft een verzekering die zowel op individuele basis als op collectieve basis kan worden afgesloten. De premie die u gaat betalen voor een WGA hiaat verzekering, wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag of verzekerde loon. Verder is de premie die u betaald afhankelijk van uw leeftijd, beroep, indexering en de afgesproken eindleeftijd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op