Wanneer is er sprake van werkweigering?

Werkweigering wil eigenlijk niets anders zeggen, dan het opzettelijk niet verrichten van uw arbeid. Indien een werknemer bijvoorbeeld niet doet wat de werkgever van hem of haar verlangt, dan kan de werkgever dit op werkweigering gooien. Uiteraard is het vanuit een werknemer nooit de bedoeling om zijn baan op het spel te zetten en een conflict met de werkgever aan te gaan. Aan de andere kant zal een werkgever niet gelijk met ontslag dreigen. Wanneer er echt sprake is van werkweigering, heeft dit veelal een langere voorgeschiedenis. De feiten waarom een werknemer bepaalde werkzaamheden weigert, zijn hierin enorm belangrijk. Daarnaast geniet een werknemer ontslagbescherming, zodat hij niet snel om deze redenen ontslagen kan worden. Van werkweigering is sprake wanneer een werknemer om niet gegronde reden hardnekkig weigert om dat te doen waar hij voor betaald wordt.

Waar moet ik op letten

Wanneer u als werknemer werk wilt weigeren, is het van belang dat u goed weet welke rechten u heeft en welke weg u inslaat. Het is verstandig om eerst eens in uw arbeidscontract te kijken voor welke werkzaamheden u getekend heeft. Vroeger werd in een contract vaak duidelijk vermeld voor welk werk u bent aangenomen. Tegenwoordig staat er vaak in dat u werkzaamheden verricht die opdat moment van u verwacht mogen worden. Is er sprake van werkweigering om medische redenen, dan is het van belang dat er een doktersverklaring aanwezig is die dat ondersteunt.

Gevolgen werkweigering

Wordt u ontslagen als gevolg van werkweigering, dan kan het UWV uw aanvraag voor een uitkering afslaan. Reden genoeg om werkweigering te voorkomen. Bent u toch ontslagen om de reden van werkweigering, dan kunt u het aanvechten bij de kantonrechter. Wijst deze het verzoek af, dan kunt u zich nog tot het hof richten.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op