Het re-integratie project

Er zijn diverse vormen van re-integratie. Re-integratie is het terugkeren naar de werkplek. Een vorm van re-integratie waar de meeste werknemers en werkgevers mee te maken hebben is re-integratie na ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze gevallen hebben zowel de werkgever als de werknemer de verplichting zich volledig in te spannen om zich samen in te spannen, zodat de terugkeer in het arbeidsproces een feit wordt. Dit begint al kort na het eerste verzuim. Door middel van de arbo dienst en de bijbehorende arts wordt er gekeken welke werkzaamheden u wel kunt doen en of een complete terugkeer gerealiseerd kan worden. Een andere vorm van re-integratie, is te vinden bij langdurig werklozen. Deze groep mensen worden door de uitkerende instanties geholpen om terug te keren naar het arbeidsproces. Daarbij worden de mensen goed begeleid en vaak wordt er omscholing aangeboden.

Welke verplichtingen

De persoon die moet re-integreren, zal in beide eerder genoemde gevallen zijn of haar complete medewerking moeten verrichten. Bij re-integratie vanuit ziekte of arbeidsongeschiktheid,, zal dit betekenen, dat de arbo dienst en de eventueel uitkerende instantie de richtlijnen uitzetten, u dient zich hieraan te houden. U kunt hier in deze gevallen alleen aan ontkomen wanneer het medisch onverantwoord blijkt en een specialist bevestigd dat. In geval van re-integratie na langdurige werkloosheid, zult u de trajecten moeten volgen die voor u uitgestippeld worden. Dit kunnen opleidingen en cursussen zijn en het aannemen van aangeboden werk.

De gevolgen bij werkweigering

Indien u niet meewerkt en weigert om ongegronde redenen aan het werk te gaan, dan kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Dit kan bij re-integratie na ziekte betekenen dat u het ontslag krijgt en bovendien gekort wordt in uw uitkering, omdat het uw eigen schuld betreft. Wordt er werk geweigerd van uit een re-integratie project tijdens de werkloosheid, dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw uitkering, met als strengste maatregel, het stop zetten van de uitkering.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op