Hoe vraag ik een Wajong uitkering aan

Een Wajong uitkering kunt u eenvoudig aanvragen via internet. Hiervoor moet u eerst in het bezit zijn van een DigiD. Een DigiD kunt u aanvragen op internet en bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord, die voor overheidsinstanties gebruikt kunnen worden.

Na de aanvraag krijgt u de DigiD binnen 5 dagen thuisgestuurd. Het aanvraag formulier voor een Wajong uitkering staat op de website van het UWV. Voor het aanvragen van een Wajong uitkering via internet moet u de volgende gegevens bij de hand hebben:

 • Het Burger Service Nummer
 • Alle gegevens over uw scholing en eventuele vervolgopleidingen
 • Het IBG nummer, met de gegevens over de studiefinanciering die u krijgt
 • Het bankrekening nummer waar de uitkering op gestort moet worden.
 • Gegevens van uw huisarts en specialisten.
 • Gegevens over ziekenhuis- en revalidatieopnames.
 • Ingevulde gegevens uitprinten en op de post doen naar het UWV.

Wanneer recht op Wajong uitkering

Wajong is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jongeren. Om recht te hebben op de Wajong uitkering, moet u voor een aaneengesloten periode van 52 weken, minimaal 25 % arbeidsongeschikt zijn geweest. Deze periode van een jaar, is dus tevens de wachttijd die u heeft. Mocht u echter in die 52 weken herstellen, dan vervalt het recht op een Wajong uitkering. Duurt het herstel echter niet langer dan 4 weken, dan zal de wachttijd na die herstelperiode van 4 weken, worden vervolgd. Herstel periodes worden bij de 52 weken opgeteld. Duurt een herstelperiode langer dan 4 weken, dan vervalt de wachttijd die u al gehad heeft en begint de wachttijd opnieuw. Bent u na de wachttijd minder dan 25 % arbeidsongeschikt, vervalt het recht op Wajong. Bent u binnen 4 weken na de wachttijd echter wel weer 25% of meer arbeidsongeschikt, krijgt u zonder verdere wachttijd alsnog een Wajong uitkering.

Waar vraag ik Wajong aan

Een Wajong uitkering moet u aanvragen bij het UWV(Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Indien u de aanvraag niet zelf kunt invullen, mogen uw ouders of verzorgers dit voor u doen. U kunt voor het aanvragen en invullen van dit formulier een afspraak maken bij het UWV, maar zoals eerder vermeld, is de meest eenvoudige manier, deze aanvraag online in te vullen. Heeft u dit aanvraagformulier uitgeprint, vergeet dan niet de datum en uw handtekening in te vullen, voordat u hem op de post doet.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen

Om in aanmerking te kunnen komen voor het aanvragen van een Wajong uitkering, moet u voldoen aan een van de volgende criteria:

 • U bereikt de leeftijd van 17 jaar en bent voor minimaal 25 % arbeidsongeschikt
 • U moet in ieder geval jonger dan 30 jaar zijn en u bent gedurende uw studiejaren voor minstens 25% arbeidsongeschikt geworden. Tevens moet u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden gestudeerd hebben.

In beide gevallen geldt, dat een volledige baan na uw studietijd onmogelijk moet zijn en er is in alle gevallen de wachttijd van 52 weken waar u aan moet voldoen.

Wanneer arbeidsongeschikt

De Wajong acht u arbeidsongeschikt, indien u niet in staat bent het zelfde te verdienen, dan een persoon die gezond is en dezelfde ervaringen en opleidingen heeft. Het verschil tussen deze twee personen wordt uitgedrukt in percentages. Het UWV heeft een verzekeringsarts in dienst, die een medische beoordeling uitvoert. Het percentage en de mogelijkheden die er voor u zijn om te werken, worden vervolgens door een arbeidsdeskundige bekeken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op