Ieder persoon is een consument. We hebben namelijk allemaal dagelijks te maken met aankopen en dienstverlening. Het is daarom van groot belang op de hoogte te zijn van uw rechten als consument. Pas wanneer u op de hoogte bent van de rechten die u heeft, kunt u deze rechten namelijk waarborgen.

Waarborgen betekend niets anders dan een stuk zekerheid inbouwen. Waarborgt u uw rechten als consument, dan zorgt u dus voor zekerheid dat u dat krijgt waar u voor betaald en recht op heeft. Tevens is het van groot belang uw rechten te waarborgen bij de diverse geschillen die u in het leven tegen kunt komen. Het waarborgen van bepaalde rechten gebeurt veelal bij het afsluiten en ondertekenen van contracten.

Wanneer er echter geen sprake is van een duidelijke overeenkomst kunt u uw rechten ook waarborgen door advies en informatie in te winnen bij juristen of advocaten kantoren en indien nodig deze jurist of advocaat inschakelen.

Welk recht heeft de consument?

Een consument heeft veel rechten, de meeste consumenten hebben echter geen idee welke rechten ze hebben en hier wordt vaak misbruik van gemaakt. Onwetendheid is vaak de grootste vijand indien het om gerechtigheid gaat. Om te weten welke rechten u heeft bij geschillen en problemen in de relationele sfeer, zoals bij arbeidsgeschillen en echtscheidingen is het vaak onvermijdelijk een advocaat in te schakelen. Betreft het echter consumentenrecht, dan wordt u zelfs door de overheid beschermt. Niet alleen de garantie en de voorwaarden die bij een bepaalde dienst of product horen beschermen uw recht, maar u heeft ook rechten buiten deze bepalingen om. Zo moet een product of dienst altijd voldoen aan de verwachtingen die u redelijke wijs mag hebben.

Laat u juridisch voorlichten

Om te weten of u in uw recht staat, is het van belang dat u zich goed laat voorlichten. Tal van mogelijkheden worden u hiervoor geboden, zonder dat u hiervoor hoge kosten hoeft te maken. Een van de mogelijkheden voor juridische voorlichting is het juridisch loket. Bij dit loket kunt u uw problemen voorleggen en krijgt u het juiste advies over de te nemen stappen. Deze mogelijkheid bieden onze advocaten ook, dus u kunt ook gelijk vrijblijvend en kosteloos bellen met het nummer 085-7737090 voor een eerstelijns juridisch advies.

Een geschil is snel ontstaan

Iedereen kan in een conflict en geschil verzeilt raken. Zolang we namelijk deelnemen aan een samenleving, hebben we met andere mensen te maken. Geschillen op het werk, in het huwelijk of met de buren. Maar ook zakelijke geschillen kunnen dagelijks ontstaan tussen consument en bedrijf. Door goed naar elkaar te luisteren en op de hoogte te zijn van uw rechten of uw rechten op tijd te waarborgen, kunt u veel geschillen oplossen zonder dat er een lange periode overheen hoeft te gaan.

Laat u bijstaan door een advocaat

Indien het om onrecht gaat, dan kan dit onrecht veel impact op uw dagelijkse leven hebben. Door uw rechten op tijd te verdedigen en het onrecht met een advocaat te verdedigen, geeft u zichzelf weer de ruimte om normaal te functioneren. Een advocaat kan veelal in de intake al beoordelen of u in uw recht staat en of het zin heeft om door te gaan met een procedure.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op