WWB Uitkering

Een WWB uitkering, ook wel de bijstand genoemd, is het laatste vangnet voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De overheid heeft deze uitkering beschikbaar gesteld. De bijstandsuitkering is in het leven geroepen om een bepaalde periode te overbruggen. Tijdens uw bijstandperiode dient u namelijk wel verder te zoeken naar een baan.

Aan een WWB uitkering zijn wel enkele voorwaarden verbonden. U krijgt deze uitkering niet zomaar en de aanvraag is best ingewikkeld. U krijgt de WWB uitkering alleen als u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering (WW of ziektewet bijvoorbeeld).

Voorwaarden WWB uitkering

De voorwaarden om een WWB uitkering te krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • U bent minimaal 18 jaar
  • U bent woonachtig in Nederland
  • U heeft niet genoeg eigen vermogen of inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien
  • U hebt geen recht op een andere uitkering, ook niet van uw verzekering
  • U zit niet in de gevangenis
  • U hebt een eigen vermogen die niet boven een vastgesteld bedrag uit komt.

Eigen vermogen WWB uitkering

Onder eigen vermogen wordt niet alleen spaargeld gerekend. Het kan ook zijn dat u een auto in bezit heeft bijvoorbeeld. De grens voor een eigen vermogen is voor gehuwden en alleenstaande ouders €10.960,-. Bent u alleenstaand? Dan is uw grens €5.480,- (bedragen van 2010)

Heeft u meer dan dit bedrag? Dan kan u (tijdelijk) in uw levensonderhoud voorzien en u heeft dan geen recht op een uitkering. U dient eerst uw eigen vermogen gedeeltelijk op te maken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op