Een WW uitkering aanvragen

De WW uitkering is de uitkering voor werkloze mensen die voldoende arbeidsverleden hebben. Wanneer men ontslagen is zonder dat men hier iets aan kan doen dan heeft men recht op een WW uitkering. Wanneer het ontslag echter deels of volledig te danken is aan de persoon zelf dan zal men over het algemeen geen WW uitkering krijgen van het UWV WERKbedrijf. Werknemers die dus zelf ontslag hebben genomen of ontslagen zijn vanwege onenigheid die hoeven niet te rekenen op een WW uitkering. Een WW uitkering wordt altijd aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf, waarbij UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Recht op een WW uitkering

Er zijn twee belangrijke voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om recht te hebben op een WW uitkering. In de eerste plaats man men niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. Dit houdt in dat alleen mensen die ontslagen zijn door overmacht recht hebben op een WW uitkering. In de tweede plaats dient men te voldoen aan de zogeheten weken eis. De weken eis houdt in dat mensen van de afgelopen 36 weken voorafgaande aan het ontslag tenminste in 26 weken heeft moeten werken. Wanneer dit niet het geval is voldoet met niet aan de weken eis en kan met het recht op WW uitkering verliezen. Het UWV WERKbedrijf zal hierover beslissen.

Voorwaarden tijdens de WW uitkering

Mocht men voldoen aan de eisen om recht te hebben op een WW uitkering dan zal men de WW uitkering ontvangen van het UWV WERKbedrijf. Maar ook tijdens het ontvangen hiervan zal men moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De meest belangrijke voorwaarde is dat men zijn of haar best doet om weer aan het werk te komen. Dit houdt in dat men verplicht is om actief te solliciteren bij bedrijven net zo lang tot dat men weer een nieuwe baan heeft gevonden. Wanneer men niet actief op zoek gaat naar een nieuwe baan dan kan het UWV WERKbedrijf de WW uitkering stopzetten omdat niet wordt voldaan aan de eisen.

Passend werk accepteren

Bij het actief solliciteren zult u af en toe een baantje tegenkomen wat u misschien op het eerste oog niet wilt doen. Echter heeft u de plicht om passend werk te accepteren wanneer deze mogelijkheid zich voordoet. Tevens geldt dat hoe langer het duurt voordat u een nieuwe baan heeft gevonden hoe minder selectief u kunt zijn in het accepteren van werk. De volgende factoren spelen een rol bij het bepalen of het werk passend is voor u:

  • uw opleiding
  • uw werkervaring
  • uw loon
  • de periode dat u werkloos bent

De inlichtingenplicht

Naast het actief solliciteren is er nog een andere voorwaarde waar u aan dient te voldoen om in aanmerking te blijven voor de WW uitkering. Zo zult u het UWV WERKbedrijf te allen tijde moeten informeren over alle informatie die van belang is voor de WW uitkering die u ontvangt. U kunt deze wijzigingen doorgeven door middel van een wijzingings formulier. Ook wanneer uw inkomsten varieren dan moet u dit laten weten aangezien dit van invloed is voor de WW uitkering. Wanneer u dit niet doet dan kan de WW uitkering worden stopgezet of kan er bepaald worden data u teveel heeft gekregen en krijgt u een boete van het UWV WERKbedrijf.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op