Neem op de goede manier ontslag

Wanneer u om welke reden dan ook besluit ontslag te nemen bij uw werkgever, dan is een goede ontslagbrief van groot belang. In een ontslagbrief kunt u namelijk precies aangeven om welke reden u ontslag neemt. Daarnaast is een ontslagbrief van belang voor de correcte afsluiting en u kunt hierin zaken vermelden die bij een goede afsluiting horen zoals: tegoeden van salaris en vakantiedagen. Voordat u deze ontslagbrief echter schrijft, is het belangrijk dat u uw werkgever al mondeling over uw ontslag heeft ingelicht. Is dit namelijk niet het geval, dan zal de werkgever onaangenaam verrast zijn en komt dit niet ten goede van een juiste afwikkeling.

Schrijf de juiste ontslagbrief

Hier ziet u hoe een ontslagbrief er uit kan zien:

Geachte heer Janssen,

N.a.v. ons gesprek op 09-12-2014, waarin ik heb aangegeven het bedrijf te willen verlaten, geef ik u hierbij een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag als werknemer van transportbedrijf Janssen BV. Met inachtneming van de wettelijke opzeg termijn wil ik het bedrijf graag op 10-01-2015 verlaten.

Graag zou ik van u een overzicht van de te verrekenen vakantiedagen en het salaris ontvangen.

Verder wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier in uw bedrijf gewerkt en wens u en uw bedrijf het aller beste toe voor de toekomst.

Hoogachtend,

Pieter de Vries.

De opbouw van een ontslagbrief

Bij het schrijven van een ontslagbrief, is de opbouw belangrijk.

  • Begin de brief altijd met een inleidend stukje waarin verwezen wordt na het gesprek waarin u uw ontslag heeft aangekondigd.
  • Vervolg met een verklarend gedeelte waarin u vermeldt per welke datum u rekening houdende met de opzegtermijn wenst te stoppen. Verder geeft u hier aan wat u nog van uw werkgever verwacht zoals openstaande tegoeden aan salaris en vakantiedagen.
  • Het afsluitende gedeelte. Hierin bedankt u uw werkgever en vraagt u om een getuigschrift en een bevestiging van uw ontslagbrief.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op