Voorbeeld contract nodig? Schakel voor het opstellen van een juridisch sluitend huurcontract een jurist huurrecht in!

Indien u een woonruimte of woning huurt of verhuurt, dan bent u verplicht om u te houden aan het huurrecht. De huurder en verhuurder gaan namelijk onderling een huurcontract aan. Het huurcontract beschrijft de bepalingen omtrent de te verhuren woning, wat de locatie is en hoe hoog de verhuurprijs is.

Daarnaast hebben de verhuurder en huurder jegens elkaar vele rechten en plichten. U dient dan ook voor het ondertekenen van het huurcontract woning exact weten dat de te huren woning overeenkomstig is met wat staat beschreven in het huurcontract. Omdat u een gehele woning gaat (ver)huren dient u gezamenlijk de staat van de woning op te nemen voordat u ondertekent. Bij voorkeur maakt u foto's van gebreken zodat u beiden weet dat gebreken niet tijdens de verhuring zijn ontstaan. U wilt namelijk geen problemen hebben tijdens de verhuur van de woning. Schakel voor het juridisch correct opstellen van een huurcontract woning juridische assistentie in.

Plichten verhuurder

De verhuurder van de woning is verplicht om de te verhuren zaken, pand en inboedel op orde te hebben voordat de woning daadwerkelijk wordt verhuurd. Achterstallig onderhoud en reparaties dienen uitgevoerd te worden. Indien tijdens de huur schade ontstaat door lekkage, achterstallig onderhoud of schade door aanwezige apparatuur dan is de verhuurder verplicht om de ontstane schade te herstellen. De huurder heeft namelijk een woning gehuurd met een bepaald woongenot en dus dient de verhuurder dat woongenot op niveau te houden. De huurder staat daarin ook vrij sterk, aangezien het huurcontract een wederrechtelijke wederzijds verbintenis scheppende verwachtingen creëert. Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt kan gesproken worden van huurcontract breuk. Worden de reparaties niet uitgevoerd of wordt het woongenot niet tot het oude niveau hersteld dan kan de huurder overgaan tot het niet betalen van de huur totdat de situatie is hersteld.

Plichten huurder

Zodra u een woning huurt dan schrijft het huurcontract voor dat u met de woning op gepaste manier om moet gaan. U huurt de woning echter u bent namelijk niet de eigenaar. Ontstane schade veroorzaakt door de huurder dient dan ook door te huurder gerepareerd te worden. Wanneer u onvoldoende geld heeft en dus geen huur betaalt dan is er ook sprake van huurcontract breuk. Conform het huurcontract dient u de huur op de afgesproken termijn te betalen, en de verhuurder kan bij huurachterstand dit dan ook met klem verlangen. Dit houdt echter niet in dat de verhuurder u uit de woning mag zetten. Nederlandse burgers hebben recht op onderdak, en zodra de huurder nog geen andere woonruimte heeft gevonden mag u de huurder niet zomaar uitzetten. Uiteraard dient u als verhuurder een huurder vooraf in te schatten of de huurder een geschikte en passende huurder is van uw woning. Om uw woning ook te verhuren laat dan uw huurcontract woning checken door een juridisch adviseur huurrecht.

Wederrechtelijke verbintenis

Een huurcontract schept conform het derde deel van het Burgerlijk Wetboek wederrechtelijke verbintenissen. Dit betekent dat zowel de huurder als verhuurder rechten en plichten jegens elkaar hebben. Het niet nakomen van deze rechten en plichten wordt al snel als huurcontract breuk gezien, waardoor de(ver)huurder kan eisen op genoegdoening of herstel van de oude situatie. Dit kan een herstel van schade zijn of een vordering op de huur. Het is van belang dat bij een huurconflict snel wordt gehandeld om verder escaleren te voorkomen. Het zal niet de eerste keer zijn dat een verhuurder en huurder dreigend met elkaar om gaan, met als resultaat dat het eindigt in een juridisch geschil. Het is aan beide partijen gelegen om dergelijk geschil te allen tijde te voorkomen. Indien dit niet anders kan, schakel dan een jurist huurrecht in om uw recht te halen.

Jurist huurrecht

Het huurrecht legt vast wat de onderlinge rechten en plichten van de huurder en verhuurder jegens elkaar zijn. Een huurcontract woning schept dan ook verbintenissen naar elkaar toe, waarmee wettelijke verbintenissen zijn ontstaan. Wilt u dan ook weten wat u rechten en plichten zijn aangaande het (ver)huren van een woning, laat u dan juridisch adviseren. Daarnaast kan een jurist huurrecht u bijstaan aangaande de volgende aspecten:

  • Welke onderlinge verbintenissen worden aangegaan bij het tekenen van een huurcontract woning, wat zijn de onderlinge rechten en plichten van huurder en verhuurder?
  • Hoe wordt een juridisch correct huurcontract woning opgebouwd en geformuleerd?;
  • Op welk moment kan de (ver)huurder een huurcontract ontbinden?;
  • Kan tot vordering worden overgegaan, alsmede kan de woonruimte ontruimd worden?

Bovenstaande zijn belangrijke vragen en daartoe dient u één en ander correct en helder op papier hebben staan. Laat u bij onduidelijkheden ook informeren door een advocaat of jurist voordat u tekent.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op