Denk aan de toeslag op uw uitkering

Indien u een uitkering aanvraagt, is het van groot belang dat u tevens bekijkt of u recht heeft op een toeslag op de uitkering. Bij het aanvragen van een uitkering stuurt het UWV tevens een aanvraagformulier toeslag mee. Is dit echter niet het geval en u denkt wel recht te hebben op een toeslag, dan kunt u dit formulier zelf ophalen of aanvragen. Behalve de toeslag op de WW, vraagt u voor uitkeringen volgens de Ziektewet, WAO, WAZ,WIA,WAZO en de Wajong de toeslag aan bij het UWV. Voor een toeslag op de WW moet u een aanvraag indienen bij het UWV werkbedrijf, dit is het vroegere CWI.

Wanneer recht op toeslag

Wanneer u het aanvraagformulier voor de toeslag op uw uitkering heeft ingediend bij het UWV, dan wordt deze aanvraag beoordeeld. Bij de beoordeling wordt gekeken of uw inkomen daadwerkelijk lager uitkomt dan het sociale minimum, dat voor u en uw huishouding is vastgesteld. In de meeste gevallen vraagt het UWV deze toeslag voor u aan. Moet u echter zelf de toeslag aanvragen, dan wordt er van u geacht dat u dit binnen 6 weken nadat uw uitkering is ingegaan doet. Gebeurt dit namelijk niet op tijd, dan krijgt u in de meeste gevallen een lagere toeslag.

Wanneer geen toeslag

U komt zeker niet in aanmerking voor een toeslag wanneer u vrijwillig bent bijverzekerd voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. Verder komt u niet in aanmerking wanneer u jonger bent dan 18 jaar of jonger dan 21 jaar en nog woonachtig bent bij uw ouders.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op