Er kunnen vele redenen zijn om het ontslag te krijgen. Dit kan zijn doordat de werk relatie verstoord is en er is geen mogelijkheid meer om op een normale manier uw werk te verrichten. In dit geval zult u bepaalde overeenkomsten met uw werkgever moeten zien te bereiken, zodat er een normale ontslagprocedure komt en u een schadeloosstelling krijgt voor de tijd tot aan uw pensioen of een andere baan. In vele gevallen is er echter sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen. In dit geval komt er een reorganisatie of wordt het bedrijf zelfs gesloten. Meestal is hier dus sprake van collectief ontslag en wordt er een goede oplossing voor de gedupeerde werknemers gezocht. Een goede oplossing in de vorm van een ontslagvergoeding en eventueel begeleiding naar een andere baan.

Voor wie de suppletiemethode?

De suppletie methode is een van de vele varianten van de ontslagvergoeding. De suppletie methode wordt vooral gebruikt bij oudere werknemers die ontslag krijgen, zodat deze werknemers dan tot aan hun pensioen een financiële overbrugging hebben. Vooral voor oudere werknemers is het namelijk moeilijk om uit de WW of WIA te komen en weer deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. De suppletiemethode gaat ervan uit, dat er een bepaald inkomen nodig is die de WW- of WIA uitkering aanvult. Deze WW-uitkering en WIA uitkering geven namelijk geen enkele garantie tot aan uw pensioen datum, omdat deze uitkeringen nogal politiek gevoelig zijn.

Wanneer de suppletie methode

De suppletie methode wordt toegepast wanneer uw werkgever voor een ontslagvergoeding kiest om u een overbrugging te geven tot aan uw pensioen. De suppletie methode is een overbrugging in de vorm van een aanvulling en zorgt ervoor, dat u na uw ontslag een bepaald percentage van het laatst verdiende inkomen blijft ontvangen. Bij mensen boven de zestig jaar is dit een prachtige mogelijkheid om rustig naar het pensioen te kunnen leven, zonder al te veel stress door financiële moeilijkheden. Mocht er dus sprake zijn van ontslag en bent u boven de zestig, overleg dan of de suppletie methode tot de mogelijkheden behoort.

De voordelen van een suppletie methode

Omdat de suppletie methode veelal lager uitvalt dan een kantonrechters formule, is de suppletie methode een regeling, die sneller wordt goedgekeurd en tot de mogelijkheden behoort. Bij een werknemer die nog maar een paar jaren tot aan het pensioen te gaan heeft, zijn namelijk minder jaren overbrugging nodig. Daarnaast kan de suppletie methode ook een oplossing vormen voor een vervroegd pensioen, al is er dan wel wat creativiteit van de werkgever nodig.

De contante suppletie methode

De contante suppletie methode is een variant op de reguliere suppletie methode. Het verschil tussen de contante en normale suppletie methode, zit in de formule. Bij de contante suppletie methode, wordt een optelsom gebruikt voor de leeftijd en het aantal gewerkte dienstjaren. De uitkomst van deze formule wordt bij de contante suppletie methode contant en als eenmalige uitkering aan de ontslagen werknemer overgemaakt. Het voordeel hiervan is de mogelijkheid tot investering en andere projecten, waar veel rendement uit te halen valt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op