Ontslagen worden door uw werkgever

Ontslagen worden is doorgaans een van de minst prettige dingen die u kan overkomen wanneer u werkzaam bent voor een werkgever. Wanneer u ontslagen wordt dan wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. De werkgever kan hier verschillende redenen voor hebben. Echter wordt de werknemer doorgaans beschermd door het UWV WERKbedrijf en een werkgever kan een werknemer dus niet zomaar ontslaan. Hij zal hier een erg goede reden voor moeten hebben anders zal het ontslag afgewezen worden door het UWV WERKbedrijf. De strenge regels die er in Nederland zijn gelden overigens niet in alle andere landen waar werknemers soms veel makkelijker ontslagen kunnen worden.

Zelf ontslag nemen bij uw werkgever

Een andere manier van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is door zelf ontslag te nemen. Het kan voorkomen dat u simpelweg geen zin meer heeft om te werken voor uw huidige werkgever en toe bent aan iets nieuws bijvoorbeeld. Maar ook kunt u te maken hebben met vervelende omstandigheden zoals discriminatie op de werkvloer of andere zaken die het werken voor u onmogelijk maken. Wanneer u zelf ontslag neemt doet u er verstandig aan om er voor te zorgen dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op een goede manier wordt afgerond. Op deze manier houdt u er namelijk nog goede referenties aan over wat u kan helpen in de toekomst.

Ontslagen worden vanwege noodzaak

U kunt ook ontslagen worden door uw werkgever zonder dat deze problemen kent met u. Wanneer een bedrijf in financiele problemen komt bijvoorbeeld is het vaak genoodzaakt om te snijden in de kosten die het bedrijf maakt. Een van de gevolgen hiervan is dat er vaak banen zullen moeten verdwijnen om minder geld kwijt te zijn aan salarissen. Op deze manier zullen er enkele functies verdwijnen binnen het bedrijf en dat kan helaas ook uw baan in het gevaar brengen. In het extreme geval van faillissement zullen vaak alle banen verdwijnen en in dit geval zal dus iedereen ontslagen worden. Ontslag vanwege noodzaak:

  • Faillissement
  • bedrijfsreorganisatie
  • financiële crisis
  • automatisering

Ontslagen op persoonlijke gronden

Wanneer de werkgever problemen heeft met het gedrag van een werknemer dan kan dit een reden zijn om een werknemer te ontslaan. Dit gedrag kan te maken hebben met het feit dat u zich schuldig maakt aan het verzaken van uw werkzaamheden bijvoorbeeld. Maar het is ook mogelijk dat een werknemer weigert om bepaalde werkzaamheden te verrichten vanwege gewetensbezwaren. Een veel voorkomend geval van een ontslag op persoonlijke gronden is dat er een conflict ontstaat tussen de werkgever en de werknemer. Wanneer dit conflict lang duurt en er geen oplossing lijkt te zijn dan volgt er vaak een ontslag.

Ontslag door arbeidsongeschiktheid

Iedere werknemer kan vroeg of laat te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt kan echter niet direct ontslagen worden omdat het UWV WERKbedrijf hier niet mee akkoord gaat. Echter wanneer de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is dan heeft de werkgever wel het recht om de werknemer te ontslaan. Ook wanneer een werknemer zich regelmatig schuldig maakt aan ziekteverzuim en dit van invloed is op het productieproces kan de werkgever de werknemer ontslaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op