Wanneer heb ik recht op partnerpensioen?

Indien er sprake is van geregistreerd partnerschap of een huwelijk, heeft u altijd recht op partnerpensioen. Partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd en heeft alles te maken met gelden die vrijkomen na het overlijden van uw partner. Dit partnerpensioen wordt uitgekeerd aan partner en kinderen.

Hoeveel partnerpensioen na scheiding

Wanneer u gescheiden bent houdt u nog steeds recht op partnerpensioen. Na de scheiding wordt partnerpensioen”bijzonder nabestaandenpensioen genoemd”. Dit pensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd tijdens de jaren van uw gezamenlijke huwelijk. Het pensioen dat dus na uw scheiding is opgebouwd valt buiten het bedrag waar u recht op heeft. Indien uw partner na de echtscheiding opnieuw met een andere partner getrouwd is, houdt u nog steeds het recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk. Hierdoor krijgt de nieuwe partner bij overlijden van hoofdpersoon minder uitgekeerd.

Kan er worden afgeweken

Zoals op iedere regel. Zijn hier ook mogelijkheden om af te wijken. Is er namelijk sprake van een partnerpensioen op risicobasis, dan wordt er alleen uitgekeerd tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Bij een partnerpensioen op risicobasis, bestaat er na echtscheiding ook geen recht op pensioen. Naast deze uitzondering, zijn er nog meerdere afspraken mogelijk die afwijken van het normale partnerpensioen en bijzondere nabestaandenpensioen bij echtscheiding. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk een advocaat in te schakelen. Dergelijke afspraken moeten namelijk rechtsgeldig gemaakt worden. Om dit te realiseren moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld en ondertekend.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op