Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een regeling die ouders opstellen waarin een aantal belangrijke zaken besproken worden die betrekking hebben op het ouderschap. Een ouderschapsplan wordt over het algemeen opgesteld wanneer een koppel gaat scheiden en kinderen heeft. In het ouderschapsplan worden daarom afspraken gemaakt die te maken hebben met het opvoeden van de kinderen nadat het koppel is gescheiden en dus niet meer samenwoont. Op deze manier worden er dus duidelijke afspraken gemaakt over de opvoeding van het kind. Hiermee voorkomt men dat er in de toekomst onduidelijkheden ontstaan over de opvoeding.

Een ouderschapsplan opstellen

Het opstellen van een ouderschapsplan is vandaag de dag verplicht wanneer men kinderen heeft en men gaat scheiden. Dit geldt overigens ook voor een geregistreerd partnerschap. Het gaat zelfs zo ver dat een echtscheiding niet wordt geaccepteerd voordat er een ouderschapsplan is opgesteld. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk vastgelegd in de wet 'bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Maar naast het feit dat het wettelijk verplicht is, is het natuurlijk ook erg verstandig om het te doen want ondanks een echtscheiding willen ouders natuurlijk wel dat de opvoeding van hun kinderen goed gebeurt.

Het opstellen van zo'n ouderschapsplan kunt u in samenwerking met een jurist doen. Neem voor vragen, advies of hulp contact met ons op via ons contactformulier, of voor direct contact neemt u telefonisch contact met ons op.

Inhoud van een ouderschapsplan

In een ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verzorging van uw kinderen, alsmede de opvoeding en de ontwikkeling. Specifiek worden er afspraken gemaakt over de volgende zaken:

  • dagelijkse en medische zorg van de kinderen
  • school van de kinderen
  • sport van de kinderen
  • financiën van de kinderen
  • vakantie en bijzondere dagen van de kinderen

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de communicatie van de ouders en hoe deze elkaar informeren en raadplegen wanneer dit nodig is. Tenslotte is ook het halen en brengen van de kinderen van belang en daarom dienen daar ook afspraken over gemaakt te worden.

Samen een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan wordt vaak opgesteld wanneer er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een relatie. Het probleem hiervan is dat de (ex)-partners in deze periode niet altijd even goed met elkaar op kunnen schieten. Op deze manier kan het natuurlijk moeilijk zijn om goede duidelijke afspraken op papier te zetten vanwege de lastige communicatie. U kunt er daarom voor kiezen om een ouderschapsplan op te stellen wanneer alles nog goed gaat of u kunt er voor kiezen om bemiddeling in te schakelen wanneer u er met uw (ex)-partner niet uitkomt.

De omgangsregeling vaststellen

Bij het opstellen van een ouderschapsplan wordt er doorgaans gekozen voor een gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit houdt in dat beide ouders gewoon verantwoordelijk blijven voor het opvoeden van de kinderen. De verantwoordelijkheden zullen in dit geval liggen bij de ouder waarbij de kinderen wonen. Met de andere ouder wordt er dan een omgangsregeling afgesproken over het algemeen. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een co-ouderschap waarbij beide ouders zorg dragen voor de dagelijkse opvoeding van het kind. Hierbij hoeft er ook geen omgangsregeling worden getroffen omdat de kinderen afwisselend bij beide ouders wonen. Hierbij worden er vaak meer en duidelijkere afspraken gemaakt omdat deze constructie ingewikkelder is.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op