Met welke opzegtermijn u rekening moet houden

Indien er sprake is van ontslag en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moeten zowel de werkgever als de werknemer rekening houden met de opzegtermijn. Deze opzegtermijn kan per geval verschillen en is afhankelijk van diverse factoren. De opzegtermijn wordt veelal ook in de arbeidsovereenkomst genoemd. De opzegtermijn heeft ook te maken met het aantal jaren dat u voor de betreffende werkgever gewerkt heeft. U moet echter altijd rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Een opzegtermijn geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Zowel de werkgever als de werknemer moeten rekening houden met de dag waarop ze de opzegging aankondigen. Een opzegtermijn loopt namelijk altijd vanaf de eerste dag van de volgende maand. Wacht u bijvoorbeeld te lang met een officiële opzegging, dan kan het zijn dat er een langere uitwerk periode is. Ook hierop kan echter een uitzondering gemaakt worden indien dit aangegeven is in de arbeidsovereenkomst.

Is er verschil tussen werkgever en werknemer

Er is een verschil van opzegtermijn tussen werkgever en werknemer. Wel heeft de CAO van bedrijven een grote invloed op de opzegtermijn:

  • Bij een werkgever geldt, hoe langer de werknemer in dienst geweest is, des te langer de opzegtermijn loopt. Heeft u bijvoorbeeld minder dan 5 jaar een arbeidsovereenkomst, dan is de opzegtermijn 1 maand. Dit kan oplopen tot een opzegtermijn van 4 maanden bij een arbeidsovereenkomst die langer dan 15 jaar geduurd heeft.
  • Bij een werknemer geldt in principe altijd een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan echter schriftelijk gewijzigd worden. Lees als werknemer goed uw arbeidscontract door voordat u tekent. Hier kunnen namelijk afwijkende regels in staan, die overigens wel aan de betreffende CAO moeten voldoen. De opzegtermijn voor een werknemer mag echter nooit langer dan 6 maanden duren.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op