Wanneer recht op een ontslagvergoeding?

Indien u ontslag krijgt, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding in de vorm van een ontslagvergoeding. Dit is niet alleen het geval wanneer het via de juridische weg en de kantonrechter loopt, maar tevens wanneer er sprake is van beëindiging van het arbeidscontract met goedvinden van zowel de werknemer als de werkgever. Een andere uitdrukking voor een ontslagvergoeding is een gouden handdruk. Een ontslagvergoeding of gouden handdruk is bedoeld om de werknemer een compensatie te geven, voor de inkomsten die de werknemer door zijn/haar ontslag misloopt. Dit kunnen misgelopen inkomsten zijn door werkloosheid, vervroegd pensioen of indien u een baan krijgt met een lager salaris.

Wanneer geen ontslagvergoeding?

Er zijn echter ook veel gevallen waarin er geen recht op een ontslagvergoeding is of dat de verkregen ontslagvergoeding aan de werkgever moet worden terugbetaald. U heeft bijvoorbeeld geen recht op ontslagvergoeding, wanneer u door eigen schuld het ontslag krijgt of u neemt zelf ontslag. Een ontslagvergoeding of gouden handdruk terugbetalen aan uw werkgever, kan gebeuren wanneer u zich niet aan gemaakte afspraken houdt, de juiste procedure heeft gevolgd of belangrijke informatie heeft verzwegen. Bijvoorbeeld; indien u heeft verzwegen, dat u al een andere baan met gelijke of hogere salariëring heeft of er is u zo’n baan aangeboden. Bij bewijzen hiervoor kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de gouden handdruk ongedaan te maken, zodat u de ontslagvergoeding terug moet betalen.

Welke ontslagvergoeding

Er zijn diverse vormen van ontslagvergoedingen. Dit ligt namelijk helemaal aan uw situatie en de manier waarop u ontslag krijgt. In de meeste gevallen wordt de ontslagvergoeding berekend via de kantonrechters formule. Deze formule is namelijk het gunstigste voor de werkgever. Een andere berekening is de suppletie methode die vooral veel wordt toegepast bij oudere werknemers die vlak voor hun pensioen staan. De ST- en Zwartkruis formule, worden minder vaak toegepast. Worden deze formules echter wel toegepast, dan zult u als werknemer de hoogste vorm van ontslagvergoeding ontvangen.

De gouden handdruk als ontslagvergoeding

Hoewel een gouden handdruk een ontslagvergoeding is, wordt de kreet gouden handdruk vaker gebruikt bij hogere functies. Bij het aangaan van hogere functies binnen het bedrijfsleven, wordt meestal de hoogte van de gouden handdruk meegenomen. Deze gouden handdruk staat veelal los van gewerkte jaren en is hoofdzakelijk gekoppeld aan de hoogte van het salaris. In de volksmond wordt dit vaak als onrechtvaardig bestempeld, omdat deze gouden handdrukken vaak enorme bedragen inhouden, terwijl er vaak sprake is van ontslag door wanprestaties.

Hoe wordt gouden handdruk berekend

Indien er sprake is van een gouden handdruk volgens de kantonrechters formule, wordt er gekeken naar de leeftijd van de werknemer, het aantal dienstjaren en het salaris. Hoe hoger de leeftijd, hoe zwaarder de gewerkte dienstjaren wegen. De kantonrechters formule is de meest voorkomende berekening. Bij andere formules zoals de ST-formule en Zwartkruis formule, wordt ook naar leeftijd, dienstjaren en salaris gekeken, maar is de uitkomst door samenstelling van de formule vaak veel hoger.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op