Wat houdt een ontslagprocedure in?

Er is volgens de wetgever een ontslagprocedure nodig, indien een werkgever het nodig acht een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Een ontslagprocedure zorgt ervoor, dat bij een ontslag de juiste weg wordt bewandeld en dat de werknemer een vorm van bescherming geniet. Bij een ontslagprocedure, wordt het ontslag voordat het definitief is, gecheckt bij een onafhankelijke instantie. Deze onafhankelijke instantie bestaat veelal uit het UWV werkbedrijf of in sommige gevallen de kantonrechter. Hoewel het definitieve ontslag vaak onvermijdelijk is, hoeft dit dankzij een officiële ontslagprocedure niet altijd zo te zijn. Het UWV of de kantonrechter, kunnen namelijk het ontslag afwijzen, wanneer er onrechtmatigheden zijn en de ontslagaanvraag fouten vertoond.

Wanneer een ontslagprocedure

Een ontslagprocedure wordt meestal gestart, indien een ontslag onvermijdelijk lijkt te zijn. Dit kan komen door een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer of door een reorganisatie. Bij reorganisaties betreft het vaak een ontslagprocedure voor meerdere werknemers en zullen de complete reorganisatie plannen deel uit maken van de ontslagprocedure. Alleen bij mensen in een vast dienstverband en een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, wordt er bij ontslag, een ontslagprocedure gestart. Daarnaast wordt een ontslagprocedure alleen gestart, indien de werknemer niet akkoord gaat met het ontslag en daar protest tegen aantekent. Een ontslagprocedure is een juridische procedure, die meestal nodig is om een uitkering of ontslagvergoeding af te dwingen.

Welke soorten ontslagprocedures

Om een ontslagprocedure te starten zijn er twee mogelijkheden:

  • De ontslagprocedure via het UWV werkbedrijf. Bij deze ontslagprocedure wordt er door de werkgever bij het UWV werkbedrijf om toestemming gevraagd, een arbeidscontract te beëindigen. Pas als het UWV hier toestemming voor heeft verleend, kan de werkgever rekening houdende met de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen.
  • De ontslagprocedure via de kantonrechter. Bij deze ontslagprocedure, wordt het verzoek om ontslag bij een kantonrechter ingediend. De werknemer zelf kan trouwens ook met gegronde redenen, zijn ontslag bij de kantonrechter aanvragen.

Belangrijk bij een ontslagprocedure

Zowel bij een ontslagprocedure via de kantonrechter, als via het UWV werkbedrijf, moet er een goede onderbouwing van de ontslagaanvraag zijn. In deze onderbouwing moet de noodzaak van het ontslag duidelijk naar voren komen. In iedere ontslagprocedure worden gesprekken gevoerd, waarin zowel de werkgever als de werknemer, zijn kant van de zaak belicht. Dit wordt in juridische termen "hoor en wederhoor"genoemd. In sommige gevallen is het noodzakelijk om u bij te laten staan door een jurist of advocaat. Wordt u in het gelijk gesteld, dan zullen deze juridische kosten voor de tegenpartij zijn.

Hoe lang duurt een ontslagprocedure

Betreft het een ontslagprocedure via het UWV werkbedrijf, dan kan de ontslagprocedure samen met de opzegtermijn die aan een ontslag gebonden is, veel tijd in beslag nemen. Verder kan er na een ontslagprocedure via het UWV werkbedrijf, ook nog een opzeg verbod worden uitgesproken, wat dan nog meer tijd in beslag neemt. Verder kan het nog zijn, dat er een gerechtelijke procedure volgt. Betreft het echter een ontslagprocedure via de kantonrechter, dan kan het ontslag veel sneller een feit zijn, ongeacht de opzegtermijn en volgen er geen verdere gerechtelijke stappen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op