Als je als werkgever een werknemer wilt ontslaan, maar je komt er samen niet uit, dan moet je toestemming vragen bij een UWV werkbedrijf om je werknemer te mogen ontslaan.

Je krijgt als werkgever zo’n toestemming om een werknemer te mogen ontslaan niet gemakkelijk. Je zult op zijn minst moeten aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om je werknemer niet te hoeven ontslaan.

Stel dat je een aantal werknemers wilt ontslaan wegens economische redenen, dan zul je bijvoorbeeld moeten aantonen dat het echt noodzakelijk is om minder werknemers in dienst te hebben.

UWV werkbedrijf en ontslag aanvraag

Als je bij een UWV werkbedrijf een ontslag gaat aanvragen, dan moet je aan x aantal stappen doorlopen. Dit zijn de stappen die je als werkgever moet volgen:

 1. U dient uw ontslagaanvraag schriftelijk in via een brief.
 2. U voegt bij deze brief documenten die de ontslagaanvraag onderbouwen. Ook voegt u gegevens toe die aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen.
 3. U stuurt uw ontslagaanvraag naar de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het WERKbedrijf in uw regio. De adressen hiervoor kun je vinden op onder andere de site van het uwv werkbedrijf.

Brief met ontslagaanvraag

De brief met de ontslag aanvraag die je naar het UWV stuurt, moet onder andere de volgende gegevens bevatten:

 • de naam en het adres van het bedrijf;
 • de datum (dagtekening);
 • dat u een ontslagvergunning aanvraagt.
 • Vervolgens:
 • de naam van de werknemer voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt;
 • diens adres, postcode, woonplaats;
 • de geboortedatum;
 • datum indiensttreding, functie, brutoloon;
 • het burgerservicenummer (BSN);
 • de redenen van het ontslag. Voeg relevante documenten toe om de redenen te onderbouwen.
 • Vergeet niet de brief te ondertekenen.

Als je deze brief hebt gestuurd dan wordt de aanvraag binnen 4 tot 6 weken behandeld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op