Is ontslag op staande voet terecht?

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag, waarbij de werkgever duidelijke aanwijzingen heeft, dat de wetten en regels van het arbeidscontract en daarbuiten sterk overtreden worden. Het betreft hier bijvoorbeeld ontslag omdat de werkgever de veronderstelling heeft dat u diefstal gepleegd heeft. werkweigering kan tevens een reden zijn om op staande voet ontslag te krijgen. Verder zijn er nog tal van andere situaties waarin een werkgever kan gaan dreigen met ontslag op staande voet. In principe is ontslag op staande voet alleen mogelijk wanneer er duidelijk van schuld door de werknemer gesproken kan worden. Deze schuld vraag is enorm belangrijk en moet met goede bewijzen worden aangetoond. Daarom is ontslag op staande voet niet altijd compleet terecht en kunt u dit altijd bij de rechter aanvechten. Het wil namelijk nog wel eens gebeuren, dat een werkgever graag van een werknemer af wil en daarom allerlei middelen aangrijpt die niet altijd terecht zijn en onderbouwd kunnen worden.

Welke procedure

De procedure bij ontslag op staande voet moet goed worden nageleefd, anders kan het ontslag door de rechter terug worden gedraaid. Op staande voet betekend met onmiddellijke ingang beëindiging van het arbeidscontract. Echter, de werkgever moet op dat moment wel duidelijk aangeven welke reden er is. Dit mag in eerste instantie zowel mondeling als schriftelijk. Bij ontslag op staande voet moet een werkgever direct na de verwijtbare handelingen of gedragingen over gaan tot actie. Wacht de werkgever nog een aantal dagen om te overwegen, dan kan er geen sprake meer zijn van ontslag op staande voet.

Waar let u op

Let er op dat u altijd actie onderneemt bij ontslag op staande voet. Deze vorm van ontslag is namelijk zeer ingrijpend. Er is bijvoorbeeld geen recht op een WW uitkering en solliciteren bij ander bedrijven wordt tevens moeilijker, omdat u om ernstige verwijten uw baan heeft verloren.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op