Ontslagen worden wegens ziekte

Een werknemer die langdurig ziek raakt heeft over het algemeen recht op minimaal zeventig procent van het laatst verdiende loon vanaf de dag dat men ziek raakt. Voor een werkgever is dit natuurlijk niet wenselijk aangezien geen enkele werkgever zit te wachten op een werknemer met langdurige ziekte. Echter kan een werkgever niet zomaar een werknemer ontslaan omdat deze langdurig ziek is. Wel is de werkgever verplicht om de werknemer bij te staan in het re-integratie proces zodat de werknemer weer terug kan keren op de werkvloer. Ook de werknemer zelf heeft de verplichting om hierin actief deel te nemen zodat hij of zij snel weer aan het werk kan.

De Wet verbetering poortwachter

In 2002 is er een nieuwe wet ingevoerd die er voor zorgt dat er sneller ingegrepen wordt in het eerste jaar dat de werknemer ziek is. Dit houdt in dat er meer aandacht wordt besteed aan het revalidatie proces zodat de werknemer sneller in staat is om weer aan de slag te kunnen. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemer een voordeel. Echter is het niet voor alle werkgevers even vanzelfsprekend om zich op deze manier in te spannen voor hun werknemers. Veel werkgevers zien een langdurig zieke werknemer namelijk als een soort van ballast en willen hen niets liever dan ontslaan. Dit is echter niet zomaar mogelijk.

Langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn

Wanneer u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent dan kan uw werkgever een ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Tot die tijd heeft u recht op een uitkering en hoeft u zich doorgaans niet veel zorgen te maken mits u zichzelf goed inzet om deel te nemen aan het reintegratie proces. Wanneer dit echter niet helpt en u na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent dan kan een werkgever dus alsnog een ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf en kan het zijn dat u alsnog ontslagen wordt.

Ontslagen worden wegens zwangerschap

Wanneer een werkneemster zwanger is van een kind dan is het niet mogelijk voor een werkgever om de werkneemster te ontslaan. Zwangere vrouwen zijn daarmee beschermd tegen ontslag en hoeven zich hierom dus geen zorgen te maken. Overigens kunnen zwangere werkneemsters nog wel ontslagen worden in speciale gevallen. Deze speciale gevallen hebben namelijk niets met de zwangerschap te maken. Hierbij kunt u denken aan gevallen als:

In het verlengde van het niet ontslagen kunnen worden vanwege een zwangerschap mogen zwangere vrouwen ook niet afgewezen worden bij een sollicitatiegesprek vanwege hun zwangerschap.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Iedere werknemer die zwanger is heeft recht op zestien weken uitkering die even hoog is als het ziektewet dagloon. Verder kunt u met uw werkgever overleggen wanneer het zwangerschapsverlof plaats gaat vinden. Over het algemeen begint het zwangerschapsverlof zo'n vijf weken voordat men daadwerkelijk gaat bevallen. Het zwangerschapsverlof gaat na de bevalling over tot een bevallingsverlof en tot minimaal zes weken na de bevalling mag u niet werken. Mocht u na deze periode nog steeds niet aan het werk kunnen dan heeft u recht op maximaal 52 weken ziektewet uitkering.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op