Wist u wanneer de kantonrechter kan ontbinden

Een arbeidsovereenkomst is een officieel document waar wettelijke verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer aan vast zitten. Om deze arbeidsovereenkomst te ontbinden moet er aan bepaalde eisen worden voldaan. Uiteraard kan de arbeidsovereenkomst ontbonden worden wanneer de werknemer en werkgever in overeenstemming besluiten uit elkaar te gaan en de regels in acht nemen. Helaas is er voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst toch vaak een kantonrechter nodig. Een kantonrechter zal echter alleen de arbeidsovereenkomst ontbinden wanneer hij vindt dat er gewichtige redenen zijn.

Gewichtige redenen voor ontbinding zijn:

  • Dringende reden voor een ontslag op staande voet, waarbij alles aantoonbaar is.
  • Wanneer er veranderingen zijn in de arbeidsomstandigheden, waardoor de arbeidsovereenkomst eerlijker wijs behoort te beëindigen. Onder deze veranderingen worden alle ontslagredenen bedoeld anders dan ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld: Disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, langdurige arbeidsongeschiktheid en economische redenen.

Welke termijn van ontbinding

Indien er sprake is van ontbinding door de kantonrechter, dan is deze rechter niet gebonden aan een bepaalde opzegtermijn. In de meeste gevallen ligt er maar een zeer korte periode tussen de datum van uitspraak omtrent de ontbinding van de kantonrechter en de ontbindingsdatum zelf. Bij een ontbinding door de kantonrechter, heeft u wel het nadeel van de fictieve opzegtermijn. Dit betekend bij een WW aanvraag, dat het UWV de WW pas in laat gaan volgens de officiële opzegtermijn. Dit kan in de praktijk betekenen, dat uw WW uitkering pas op een later tijdstip ingaat dan het werkelijke tijdstip van ontbinding.

Is de beslissing terug te draaien

Tegen de beslissing van een kantonrechter over ontbinding van een arbeidsovereenkomst, is geen verweer mogelijk. Dit betekend dat hoger beroep niet open staat. Wel kan een rechter wanneer later blijkt dat er bedrog in het spel was, zijn uitspraak herroepen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op