Het betalen van alimentatie

Alimentatie is de term voor de betaling die de meest draagkrachtige partner doet aan de minst draagkrachtige partner wanneer het koppel uit elkaar gaat. Door middel van de alimentatie kan de minst draagkrachtige persoon van het koppel vervolgens voorzien in de kosten van zijn of haar onderhoud. Dit kan erg nuttig zijn voor wanneer een koppel bijvoorbeeld bestaat uit een werkende partner en een partner die voor de kinderen zorgt. In dit geval heeft de zorgdragende partner namelijk vaak geen baan en dus ook geen inkomen hetgeen natuurlijk voor problemen gaat zorgen wanneer het koppel besluit uit elkaar te gaan.

Maximale alimentatie berekenen naar draagkracht

Mocht er sprake zijn van het betalen van alimentatie van de ene partner aan de andere na een scheiding of relatiebreuk, dan zal er een draagkrachtberekening worden uitgevoerd om te berekenen hoe hoog deze alimentatie zal zijn. De draagkrachtberekening is geen simpele berekening omdat deze rekening houdt met een aantal belangrijke factoren. Hierdoor is het echter wel een goede en accurate methode om de hoogte van de alimentatie te bepalen. De factoren die hierbij een rol spelen worden overigens regelmatig aangepast zodat de draagkrachtberekening zelf up to date blijft en nauwkeurig blijft.

Wat speelt een rol bij de draagkrachtberekening

Bij het bepalen van de maximale hoogte van de alimentatie die de ene partner zal gaan moeten betalen aan de andere partner spelen een aantal belangrijke factoren een rol. In de eerste plaats is er natuurlijk het inkomen van beide partners wat belangrijk is. Hoe hoger het inkomen is hoe hoger de alimentatie in de meeste gevallen zal zijn. Maar naast het inkomen zijn ook de uitgaven van belang waar de partners mee te maken hebben. Wanneer de uitgaven worden afgetrokken van de inkomsten dan houdt men de zogeheten draagkrachtruimte over. Vervolgens is de bruto draagkrachtberekening een deel van deze draagkrachtruimte.

Maximale draagkracht berekenen

Om de maximale draagkracht te kunnen berekenen zal er gekeken moeten worden naar de volgende factoren:

  • inkomen van de partner
  • verplichtingen van de partner
  • woonlasten van de partner
  • belastingvoordelen van de partner

Deze factoren spelen allemaal een rol bij het berekenen van de maximale draagkracht. Het is erg verstandig om een deskundige in te schakelen bij het berekenen van de maximale draagkracht omdat het nou eenmaal een complexe berekening is en u wel wilt dat alles goed wordt berekend en op papier komt te staan.

Online de draagkracht berekenen

U kunt gebruik maken van een aantal websites op het internet om zelf een goede schattig te verkrijgen van de draagkracht en van de maximale draagkracht. Er zijn verschillende websites te vinden waar u dit kunt uitvoeren door middel van het invoeren van enkele gegevens zoals het inkomen en de uitgaven. Het gaat hier overigens vaak slechts om een indicatie en niet om een definitieve draagkrachtberekening dus houdt daar rekening mee. Ook kunt u het internet gebruiken om contact te zoeken met een deskundige adviseur die u kan helpen met alle zaken omtrent de draagkrachtberekening. Zo weet u zeker dat het hele proces goed en duidelijk verloopt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op