Wordt mijn loon doorbetaald bij ziekte?

Indien u een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever, heeft u bij ziekte recht op loondoorbetaling. Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan wordt het loon tot maximaal 2 jaar doorbetaald. Heeft u echter een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en loopt uw contract tijdens uw ziekte af, dan is het mogelijk om vanaf dat moment een ziektewet uitkering te krijgen.

Wie betaalt mijn loon?

Dit is geheel afhankelijk van de wijze waarop uw werkgever verzekerd is. Veel werkgevers zijn tegen ziekte van hun werkgevers verzekerd bij grotere verzekeringsmaatschappijen zoals de Achmea. Naast verzekeringsmaatschappijen bestaat er in een aantal gevallen ook recht op een ziektewet uitkering. Informeer bij het UWV naar de specifieke gevallen die recht hebben op een ziektewet uitkering. Wel geldt bij een ziektewet uitkering, wanneer uw loon hoger is dan de ziektewet uitkering, u ook nog loon ontvangt.

Welke verplichtingen heb ik?

Wanneer u ziek bent zijn er echter tal van regels waar u zich aan moet houden. Deze regels zijn bij de meeste werkgevers wel bekend en kunnen per werkgever variëren. Zo is het van groot belang dat u uw werkgever op de hoogte houdt van uw ziektebeeld en er alles aan doet om weer beter te worden. Verder moet u zo snel mogelijk samen met uw werkgever passend werk zien te vinden. De controle arts helpt hierbij en kijkt welke mogelijkheden er ondanks uw ziekte zijn. U krijgt automatisch een uitnodiging voor de bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts is meestal in dienst van de verzekeringsmaatschappij waar uw werkgever bij aangesloten is. Grote bedrijven hebben zelf een bedrijfsarts in dienst.

Wanneer beëindiging loondoorbetaling?

Bent u naar twee jaar ziektewet nog niet aan het werk, dan komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit geval wordt uw arbeidsovereenkomst ontbonden. Verder wordt de loondoorbetaling beëindigd, indien u zich niet aan de afspraken houdt en re-integratie tegenwerkt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op