Lijfrente bij gemeenschap van goederen

Is de lijfrente die u heeft opgebouwd onderdeel van gemeenschap van goederen, dan heeft de partner na echtscheiding recht op deze lijfrente. In de wet voor inkomsten belasting die in 2001 is vastgelegd, staat bovendien beschreven dat de verdeling van lijfrente bij scheiding zonder extra belastingen kan plaatsvinden. Wel is het dan van belang dat de ontvangende partner belastingplichtig is in Nederland. Is de partner inmiddels belastingplichtig in het buitenland, dan zal er over de vrijgekomen lijfrente belasting betaald moeten worden.

Lijfrente zonder gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd onder huwelijksvoorwaarden en is er geen gemeenschap van goederen, dan kan de lijfrente die is opgebouwd niet geruisloos overgaan. Betreft het echter een echtscheiding waarbij de ex partners nog op goede voet leven of waarbij alles via de rechter loopt, bestaan er sinds 2006 nog extra mogelijkheden om lijfrente te verdelen zonder extra fiscale verplichtingen, zoals:

  • Indien er een gerechtelijke uitspraak is over de verdeling, kan het zijn dat de lijfrente verdeeld moet worden, ook al valt deze niet onder gemeenschap van goederen.
  • Wanneer beide partners een verzoek indienen om de lijfrente aan elkaar over te dragen.
  • Indien er aan de verzekeraar waar de lijfrentepolis loopt een verzoek wordt ingediend tot wijziging van de polis op grond van de wet inkomsten belasting 2001 volgens artikel 3134.

Lijfrente als alimentatie uitbetalen

Alimentatielijfrente is echter van een geheel andere orde. Wordt er namelijk bij een echtscheiding alimentatie afgesproken, dan zit deze alimentatie vast aan een wettelijke termijn van 12 jaar. Dit kan in de meeste gevallen een behoorlijke aanslag op het maandinkomen zijn. Daarnaast is de ontvanger ook nog belastingplichtig over de alimentatie. Het kan dus gunstiger zijn wanneer er alimentatie wordt betaald in de vorm van lijfrente. Informeer hierna bij de verzekeraar en haal hier allebei uw voordeel uit.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op