De gevolgen van kennelijke onredelijke opzegging

Bij ontslag is het van groot belang dat u zich goed laat adviseren door een deskundige. Is er namelijk sprake van een ontslag waarbij de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is opgezegd, dan kan er een schadevergoeding worden toegekend of het arbeidscontract dient te worden hersteld. Bij de herstelling van het arbeidscontract mogen er geen ander voorwaarden van toepassing zijn. De rechter kan ook een afkoopsom voor de werknemer vaststellen, waardoor de werkgever onder alle verplichtingen uitkomt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan in geval van kennelijk onredelijke opzegging voldaan moet worden. De onredelijke opzegging moet namelijk voor iedere partij zeer duidelijk zijn, zonder dat er nog vraagtekens over blijven.

Wanneer kennelijke onredelijke opzegging

Er zijn tal van situaties waarin er sprake kan zijn van kennelijke onredelijke opzegging van een arbeidscontract. Hoofdzakelijk bij fouten die gemaakt worden in de procedure, komt kennelijke onredelijke opzegging ter sprake. Een fout die gemaakt kan worden is bijvoorbeeld de opzegtermijn die door een ontslagverlenende instantie niet in acht is genomen. De rechter zal ieder geval apart bekijken en zal letten op omstandigheden van het specifieke geval.

Omstandigheden die ervoor zorgen dat de rechter een opzegging als kennelijk onredelijk beoordeelt, bestaan hoofdzakelijk uit financiële gevolgen. Wordt een werknemer bijvoorbeeld ontslagen en zijn de gevolgen voor deze werknemer te ernstig in vergelijking met de belangen die de werkgever bij uw ontslag heeft, dan kan de opzegging worden teruggedraaid. Hierbij wordt vaak gekeken naar de leeftijd van de werknemer en de positie op de arbeidsmarkt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op