Ontslagen worden door uw werkgever

Een van de minst prettige dingen die een werknemer kan overkomen is dat deze wordt ontslagen door zijn werkgever. Of dit nou komt door een financiële crisis of een interne reorganisatie, het is nooit prettig om ontslagen te worden. Zelfs wanneer de werknemer het zichzelf kan aanrekenen kan het vervelend zijn om ontslagen te worden. Maar soms kan de werkgever nou eenmaal niets anders en dan zullen er ontslagen vallen. Voor een werknemer houdt dit in dat hij geen salaris meer zal ontvangen en dus heeft een ontslag doorgaans verstrekkende gevolgen voor de werknemer.

Vergoeding bij een ontslag

Mocht de werknemer ontslagen zijn door de werkgever zonder dat hij hier zelf schuldig aan is dan heeft de werknemer vaak recht op een vergoeding vanwege het ontslag. Met deze vergoeding kan de werknemer zich dan tijdelijk redden terwijl hij of zij op zoek gaat naar een nieuwe baan. Dit heet een ontslagvergoeding. Mocht de werknemer ontslagen zijn en hier zelf schuldig aan zijn dan maakt de werknemer geen aanspraak op deze ontslag vergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van een aantal zaken en zal over het algemeen worden bepaald met behulp van de kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is een formule die wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de ontslag vergoeding bij een ontslag. Deze formule houdt rekening met een aantal belangrijke factoren en daarom is het een veel gebruikte formule. Het is een formule die sinds 1996 wordt toegepast en waar sindsdien nog enkele aanpassingen aan zijn gedaan. De kantonrechtersformule houdt rekening met een aantal belangrijke factoren zoals daar zijn:

  • het salaris van de werknemer
  • de correctiefactor
  • het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer

Het aantal gewogen dienstjaren

Het is bij het bepalen van de hoogte van de ontslag vergoeding van belang hoelang een werknemer werkzaam is geweest bij een bedrijf. Iemand die minder lang werkzaam is bij een bedrijf krijgt derhalve een lagere ontslag vergoeding dan iemand die heel lang bij dit bedrijf heeft gewerkt. Ook worden de dienstjaren niet allemaal even zwaar gerekend. Zo zal elke dienstjaar tot en met uw 34e levensjaar worden gerekend als een half dienstjaar en elk dienstjaar van uw 35e tot en met uw 44e levensjaar als een heel dienstjaar. Elk dienstjaar van uw 45e tot uw 54e levensjaar telt als anderhalf dienstjaar en daarna telt elk dienstjaar als 2 dienstjaar.

De correctiefactor

De correctiefactor is een getal dat rekening houdt met de omstandigheden van het ontslag. Wanneer men dus zelf verantwoordelijk is voor het ontslag dan zal deze correctiefactor nul zijn en zo heeft u dus geen recht op een ontslag vergoeding. Verder spelen zaken als de arbeidsmarktpositie van een werknemer en de financiële positie van de werknemer een belangrijke rol bij het bepalen van de correctiefactor. Wanneer er verder geen speciale omstandigheden zullen zijn dan zal de correctiefactor worden bepaald op 1. Mochten er wel degelijk speciale omstandigheden zijn dan kan de correctiefactor zowel naar boven als naar onder worden bijgesteld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op