Een gouden handdruk bij ontslag

Ontslagen worden is doorgaans een erg vervelende gebeurtenis, zeker wanneer het niet aan uzelf te wijten is. Het betekent namelijk dat u op zoek zult moeten gaan naar een nieuwe baan en dat u tijdelijk werkeloos zult zijn. Over het algemeen wordt deze vervelende situatie enigszins gecompenseerd met een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk genoemd. Een gouden handdruk zorgt er voor dat de periode nadat men is ontslagen iets minder vervelend is en men geen problemen zal krijgen met de financiën. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gouden handdruk is echter dat men niet verwijtbaar werkloos mag zijn geworden.

Een gouden handdruk afdwingen

Mocht u ontslagen worden door uw werkgever en het is niet te wijten aan uzelf dan zult u in de meeste gevallen recht hebben op een gouden handdruk. Mocht uw werkgever echter niet van plan zijn om deze gouden handdruk te verstrekken dan staat u ten volle in uw recht om deze gouden handdruk alsnog af te dwingen. Wanneer een werkgever dus weerstand biedt bij het verstrekken van een gouden handdruk dan kunt u de zaak juridisch aanvechten. Dit zal niet altijd even makkelijk zijn hetgeen afhangt van hoe uw werkgever zich opstelt. U kunt dit bijvoorbeeld afdwingen met behulp van een kantonrechter.

Een kantonrechter inschakelen

Een kantonrechter is een rechter die zich onder andere bezig houdt met werkgevers en werknemers. Wanneer u recht heeft op een gouden handdruk en uw werkgever werkt hier niet aan mee dan kunt u dus naar een kantonrechter toe stappen om uw verhaal te halen. Deze zal vervolgens de zaak onderzoeken en overleggen met de werkgever. Hij zal kijken of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldig of niet geldig is en of het ontslag te verwijten valt aan de werknemer. Op basis hiervan beslist een kantonrechter of de werknemer recht heeft op een gouden handdruk.

De kantonrechtersformule

Ook de hoogte van uw eventuele gouden handdruk wordt bepaald door de kantonrechter. Dit gaat volgens een algemene formule die rekening houdt met een aantal belangrijke zaken zoals:

  • aantal gewogen dienstjaren
  • leeftijd werknemer
  • salaris werknemer
  • correctiefactor

De formule heet dan ook de kantonrechtersformule en is een veelgebruikte formule wanneer het gaat om het bepalen van de hoogte van de ontslag vergoeding, ofwel de gouden handdruk. U kunt ook zelf deze formule toepassen om een goede schatting te krijgen van uw ontslagvergoeding.

Is uw ontslag wel geldig

Een andere functie van een kantonrechter is om uit te zoeken of het ontslag wat de werknemer heeft gekregen wel geldig is. Zo kan een werkgever namelijk niet zomaar iemand op straat gooien en zal de werkgever hier goede gegronde redenen voor moeten hebben. Wanneer de werknemer denkt dat het ontslag onredelijk of ongeldig is dan kan hij of zij naar een kantonrechter stappen die de zaak vervolgens uitgebreid zal analyseren en op basis hiervan een beslissing zal maken. Anderzijds kan een werkgever ook naar een kantonrechter stappen om een ontslag aan te vragen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op