Bent u van plan een echtscheidingsconvenant op te stellen? Een echtscheidingsconvenant geeft beide van elkaar scheidende ouders inzicht in wat er onderling concreet bij de scheiding is geregeld. Zodra uw relatie op de klippen loopt dan dient u als partners of getrouwd stel uit elkaar te gaan middels een scheiding, waarbij een echtscheidingsconvenant wordt opgesteld. Is het echter zo dat er kinderen in het spel zijn, dan zijn de belangen van beide partners ondergeschikt aan die van het kind. Indien een rechter met de zaak gaat bemoeien dan oordeelt de rechter uiteraard in het voordeel van het kind.

Gaat u scheiden dan dient er een echtscheidingsconvenant opgesteld te worden, waarmee wordt vastgelegd hoe de inboedel, pensioenrechten enzovoorts worden verdeeld. Indien er sprake is van kinderen dan dient door de ouders gezamenlijk een ouderschapsplan opgesteld te worden, waarin staat omschreven op welke manier de ouders denken mee te doen aan de opvoeding van hun kind(eren). Daarnaast moet het helder zijn hoe de omgangsregeling van het kind met beide ouders is geregeld. Denkt u er ook stevig over na om uit elkaar te gaan, laat u dan omtrent een echtscheidingsconvenant door ons informeren. De scheidingsspecialisten zullen naar u luisteren, u adviseren en mogelijk aan echtscheiding mediation laten doen.

Scheiding

Op het moment wanneer beide partners willen scheiden dan gebeurt dit of op een rustige manier met een mediator of de partners gunnen elkaar niets waarmee het een juridisch gevecht wordt. Uiteraard heeft de inzet van een echtscheiding mediator de voorkeur aangezien het beste resultaat voor beide partners in goed overleg wordt behaald. Via bemiddeling door een gezamenlijke jurist of mediator kunt u relatief snel en gemakkelijk een echtscheidingsconvenant opstellen. Het echtscheidingsconvenant legt vast wat de onderlinge afspraken zijn omtrent de verdeling van de gezamenlijke bezittingen. Daarbij kan worden gedacht aan het ouderlijk huis, de inboedel, gespaard geld en daarnaast is er de vraag of pensioenrechten verevend kunnen worden. Wie draagt de verantwoordelijkheid over de directe zorg van de kinderen en hoe worden de opvoed kosten van de kinderen verdeeld. Daarbij gaat kinderalimentatie altijd voor partner alimentatie aangezien het kind de onschuldige partij is. Om de afspraken voor de opvoeding goed vast te leggen dienen de ouders een ouderschapsplan gezamenlijk op te stellen.

Ouderschapsplan

Indien bij een scheiding kinderen in het spel zijn, dan wordt door de rechter opgelegd dat beide ouders meedenken aan de toekomstige opvoeding van alle kinderen. Oftewel hoe wordt de gezamenlijke opvoeding van de kinderen in een gescheiden omstandigheid opgelost. De ouders hebben allebei evenveel recht om de kinderen te zien, evenzo hebben de kinderen recht op een gelijke mate van contact met de ouders. Het is dus belangrijk om na te denken omtrent hoe de omgangsregeling tussen de kinderen en ouders wordt geregeld. Beide ex partners dienen daarom met elkaar om tafel te zitten eventueel met een mediator om het ouderschapsplan concreet op tafel te krijgen. Bij wie wonen de kinderen, en wie verzorgt de primaire opvoeding en zorg van de kinderen. Hoe wordt de niet bij de kinderen wonende ouder geïnformeerd omtrent opvoedkundige en zorg taken, alsmede omtrent de voortgang en gezondheid van de kinderen. Beide ouders hebben namelijk evenveel recht om te weten hoe het met de kinderen gaat.

Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie. Kinderalimentatie en partner alimentatie. Heeft u geen kinderen en u gaat uit elkaar dan zal gewoonlijk de meest verdienende partner partner alimentatie moeten betalen om zo de levensstijl van de partner weinig onveranderd te laten. Zijn er kinderen in het spel dan dient over het gezamenlijk inkomen van beide ouders naar verhouding kinderalimentatie worden betaald. Het kan hierbij dus voorkomen dat de meest verdienende partner zowel een belangrijk deel van de kinderalimentatie als partner alimentatie moet betalen. Daarbij gaat kinderalimentatie voor partner alimentatie indien het inkomen van beide ouders gezamenlijk onvoldoende is. Uiteraard kan het zo zijn dat de ouders in goede verstandhouding uit elkaar gaan dan kan het voorkomen dat de minder verdienende partner slechts kinderalimentatie wil, echter wegens de goede verstandhouding wil de minder verdienende partner onafhankelijk zijn van de meer verdienende partner. Dit kan uiteraard, men kan afzien van de partner alimentatie, dit zijn namelijk afspraken tussen de scheidende partners onderling. Het is echter wel zo dat van kinderalimentatie niet kan worden afgezien aangezien de rechten van het kind belangrijker zijn dan die van de scheidende ouders. Dit en andere zaken dient helder te worden omschreven in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Omgangsregeling

Een echtscheiding is een vervelende zaak voor beide ouders. Om een echtscheidingsconvenant helder op papier te krijgen is dan ook gedegen juridisch advies gewenst, bij voorkeur in de vorm van een mediator. Binnen een ouderschapsplan dient door de ouders eveneens een omgangsregeling bedacht te worden, aangezien de kinderen evenveel recht hebben op aandacht van beide ouders. U wilt niet dat de kinderen de dupe worden van uw scheiding. Een omgangsregeling moet vooraf goed worden doorgedacht middels positieve inbreng van beide ouders. Om conflictsituaties daarbij te voorkomen is het verstandig om een concreet ouderschapsplan aangaande de omgangsregeling op te stellen. Hulp in de vorm van een echtscheiding mediator biedt dan uitkomst. Wilt u gezamenlijk als scheidende ouders ook het beste voor u en uw kind regelen, neem dan contact op met een echtscheiding mediator.

Win juridisch advies in via onze advocaten en juristen. Neem contact op via ons telefoonnummer of via ons contactformulier.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op