Alimentatie, hoe zit dat nou?

Een scheiding, je hebt kinderen en je moet alimentatie betalen. Het komt allemaal rauw op je dak. Veel mensen zitten met vragen over alimentatie. Ze weten niet precies wat het inhoudt, hoe lang ze eraan vastzitten en bovenal hoeveel ze moeten betalen.

Alimentatie als onderhoudsplicht

Alimentatie valt onder de onderhoudsplicht. Dit houdt dat je, wanneer je gaat scheiden, voor elkaar en voor eventuele kinderen blijft zorgen. Je betaalt dus niet alleen alimentatie voor je kinderen, maar ook voor je ex-partner. Meestal gaat alimentatie over geld, maar het kan ook voorkomen dat de een de rekeningen van de ander betaalt en op die manier bijdraagt aan het onderhoud.

Er zijn twee verschillende vormen van alimentatie. Je hebt naast kinderalimentatie ook partneralimentatie. De partneralimentatie wordt ingesteld wanneer de inkomens van beide partners sterk van elkaar verschillen. Deze partneralimentatie wordt zelf besproken tussen de partners, je bepaalt dus zelf de hoogte en de duur van deze alimentatie. Als het niet lukt om tot overeenstemming te komen, zal de rechter de hoogte van de alimentatie bepalen.

Bij de kinderalimentatie is het vooral belangrijk dat het kind er geen hinder van ondervindt. Het is mogelijk om zelf de hoogte en de duur van deze alimentatie te bepalen, maar de rechter zal altijd beslissen of dat deze niet te laag is. Lukt het bij de kinderalimentatie ook niet om tot overeenstemming te komen, dan zal opnieuw de rechter de hoogte van de alimentatie bepalen.

Hoogte alimentatie

Niet iedereen verdient evenveel geld. Om de hoogte van de alimentatie te berekenen gaan we uit van uw maandelijks inkomen en de leeftijd van uw kinderen. Dit omdat de alimentatie betaling voortduurt tot een leeftijd van 18 jaar. Daarna kan de alimentatie doorbetaald worden tot een leeftijd van 21 jaar als het kind zelf niet in staat is om zich financieel te onderhouden. Dit heet dan een voortgezette onderhoudsplicht.

Om de hoogte van de alimentatie te berekenen houdt de rechter rekening met het aantal minderjarige kinderen en de kosten die daaraan gemaakt worden. Hierna wordt een bedrag vastgesteld dat betaald zou moeten worden en vervolgens wordt gekeken of de draagkracht van de alimentatieplichtige overeen komt met het bedrag dat per maand betaald moet worden. Als de draagkracht ontoereikend is, zal niet het volledige alimentatiebedrag toegekend worden.

Berekenen draagkracht

Een draagkrachtberekening is lastig. Omdat de berekening niet in de wet staat, hebben rechters daar zelf normen voor opgesteld. Deze normen worden de Trema-normen genoemd. Deze Trema-normen zijn te lezen in het tijdschrift Trema dat elk jaar wordt uitgebracht.

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening wordt gehouden in een draagkrachtberekening. Allereerst houdt men rekening met het inkomen van de alimentatie betalende persoon. Daarnaast kijkt men ook naar de uitgaven van deze persoon.

Grof gezegd wordt het verschil tussen deze bedragen ook wel de draagkrachtruimte genoemd. Van deze draagkrachtruimte wordt een bepaald percentage aangewezen dat voor alimentatie gebruikt gaat worden. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de behoefte van de ex-partner en de manier waarop er voor de kinderen gezorgd gaat worden.

Een alimentatieplichtige met een nieuw gezin, zal bijvoorbeeld minder alimentatie moeten betalen dan wanneer hij of zij alleenstaand is.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op