Waarom BBZ

BBZ betekent Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Door het instellen van de BBZ worden zelfstandigen uit de bijstandswet gehouden. De BBZ is namelijk in het leven geroepen om zelfstandigen een tijdelijke uitkering te geven, totdat ze weer in hun eigen onderhoudt kunnen voorzien. U kunt als zelfstandige aanspraak maken op de BBZ, wanneer er tijdelijk financiële problemen zijn. Daarnaast kunnen startende zelfstandigen ook aanspraak maken op de BBZ, zodat alle energie in het bedrijf gestoken kan worden, zonder zorgen over eigen levensonderhoud. De BBZ is een prachtige financiële tussen oplossing, die voor iedere groep zelfstandigen een aparte oplossing kan bieden. Zelfs voor oudere zelfstandigen die het bedrijf willen sluiten of waarvan het bedrijf niet naar behoren loopt.

Welke voorwaarden zijn er

Indien u als zelfstandige voor het BBZ in aanmerking wilt komen, dient u eerst uw ondernemersplan en kredietaanvraag bij een bank voor te leggen. Wanneer de bank dit afwijst, kunnen het ondernemersplan en de kredietaanvraag door de overheid worden behandeld. Om in aanmerking te komen voor het BBZ, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U oefent een zelfstandig beroep uit of heeft een bedrijf, waar voldoende inkomen uit voortkomt om van te leven en uw bedrijf in stand te houden.:
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige in uw eigen bedrijf.:
 • U heeft een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar.:
 • U heeft een goed ondernemersplan, waaruit blijkt dat u een levensvatbaar bedrijf heeft.

BBZ voor startende ondernemers

Als startende ondernemer zijn er 4 vormen van ondersteuning, die het BBZ kan geven:

 • Een renteloze lening in de vorm van een periodieke uitkering, die maximaal 36 maanden duurt. Naderhand wordt er door de gemeente bepaald of u een deel van deze lening moet terug betalen.:
 • Een rentedragende lening van maximaal € 32905,-.:
 • Ondersteuning in de vorm van deskundige begeleiding. De kosten die hieraan verbonden zijn worden het eerste jaar door de gemeente betaald.:
 • U krijgt de kans om vanuit een bijstandsuitkering uw eigen bedrijf voor te bereiden. De gemeente betaalt eventuele cursussen en marktonderzoeken en u wordt vrijgesteld van sollicitatieplicht.

BBZ voor gevestigde zelfstandigen

Als gevestigde ondernemer in financiële problemen, zijn er 2 vormen van BBZ ondersteuning:

 • Een periodieke uitkering, die uw inkomen aanvult tot aan de bijstandsnorm, zodat u in ieder geval in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.
 • Indien uw bedrijf financieel gevaar loopt en dreigt ten onder te gaan, kan de BBZ een uitkomst bieden in de vorm van een bedrijfskapitaal. Het betreft hier echter wel een rentedragende lening met een maximum van € 178731,-. Bij een slecht inkomen over de daarop volgende jaren, kan de BBZ de rente van deze jaren geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.

BBZ voor oudere zelfstandigen

Indien u een oudere zelfstandige bent van boven de 55 jaar, kunt u in aanmerking komen voor bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal. Dit bedrag was eerst maximaal € 8937,-. Wanneer uw vermogen niet hoger is dan € 120408,-, hoeft u dit bedrijfskapitaal niet terug te betalen. Is uw vermogen echter wel hoger, dan betreft het een renteloze lening. U kunt in aanmerking komen voor een BBZ, door aanvraagformulieren op te halen bij de sociale dienst of aan te vragen via de website van het ministerie van sociale zaken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op