Hebt u problemen met een arbeidscontract? Indien een werkgever een arbeidscontract aangaat met een werknemer dan hebben beide partijen wederrechtelijke verplichtingen tot elkaar. Een advocaat arbeidsrecht kan voor een drietal scenario's ingeschakeld worden. Enerzijds voor het correct opstellen van een arbeidscontract, het bemiddelen tijdens arbeidsconflicten en anderzijds kan de arbeidsrecht advocaat optreden ten behoeve van de begeleiding van ontslag. ontslag kan ontstaan vanwege het arbeidscontract, echter er kunnen ook grote problemen ontstaan waardoor de werkgever wegens een dringende reden direct kan ontslaan. Uiteraard moeten de onderlinge afspraken gehonoreerd worden aangezien zowel de werkgever als de werknemer aan de voorwaarden van het arbeidsrecht en de in het arbeidscontract beschreven wederzijdse verplichten moeten voldoen. Indien één van beide partijen naar redelijkheid en billijkheid onterecht heeft gehandeld dan is uiteraard de gang naar de rechter met een advocaat voor arbeidsrecht gepast.

Arbeidscontract

Op het moment dat er tussen een werkgever en een werknemer een dienstverband wordt afgesloten, dient dit te worden vastgelegd middels een arbeidscontract. Een arbeidscontract legt vast wat voor taken of functie de werknemer heeft, waarnaast wordt vastgelegd hoe hoog de vergoeding bedraagt voor de uitgevoerde taken. Daarnaast zijn aanvullende regelingen en mogelijk een CAO van toepassing binnen het arbeidscontract. Het arbeidscontract kan mogelijk voor een bepaalde periode worden opgesteld danwel tot een doelstelling is bereikt. Is dit bereikt dan kan het arbeidscontract van rechtswege simpelweg ontbonden worden. Gewoonlijk wordt een arbeidscontract aangegaan voor onbepaalde tijd, mogelijk met een proefperiode. Uiteraard staat in het arbeidscontract eveneens de voorwaarden indien één van beide partijen het arbeidscontract wil ontbinden. Gewoonlijk dient er rekening te worden gehouden met een opzeg termijn, mits het geen ontslag van rechtswege of een ontslag op staande voet betreft.

Arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict op de werkvloer tussen werknemers of tussen werkgever en werknemer kan bij onvoldoende begeleiding escaleren tot langdurig verzuim en na twee jaar mogelijk tot ontslag. Daar is niemand bij gebaat. De werkgever is enerzijds verplicht om een zieke werknemer (psychische last kan ook tot langdurig verzuim leiden) tot op twee jaar 70% van het loon door te betalen conform de Wet Uitbreiding Loon door Betalingsverplichting bij ziekte. Het loont dus voor u als werkgever om actief verzuim binnen uw organisatie in kaart te brengen en waar nodig om oplossingen aan te bieden waardoor de werknemer en werkgever geen arbeidsconflict meer hebben. U bent daartoe ook verplicht conform de Wet Verbetering Poortwachter. Deels werkend personeel is altijd beter dan verzuimend personeel. Indien het arbeidsconflict nog niet is geëscaleerd dan kan een mediation via een advocaat arbeidsrecht uitkomst bieden.

Ontslag

Aan het ontbinden van een arbeidscontract danwel het verlenen van ontslag kan op verschillende manieren gebeuren. Gewoonlijk mag een arbeidscontract volgens de wet wegens vier redenen uitgevoerd worden. Dit zijn:

 • Van rechtswege: binnen het arbeidscontract is een clausule opgenomen waarin staat dat indien een termijn is verstreken dan is de opdracht verlopen. Of er is een te behalen doelstelling binnen het arbeidscontract opgenomen. Het arbeidscontract is dus tijdelijk en kan ontbonden worden indien de termijn of doelstelling is behaald;
 • Op staande voet: er moet sprake zijn van een zeer dringende reden waarom de werkgever de werknemer kan ontslaan op staande voet. De werknemer heeft dermate gehandeld dat er geen andere uitweg is dan direct de werknemer weg te sturen. Uiteraard dient de reden tot ontslag werkelijk dringend te zijn. Enige financiële schade kan daarbij door de werkgever ingehouden worden op de nog uitstaande verplichtingen, en eventueel kan de werkgever de werknemer daartoe vervolgen om zo genoegdoening te krijgen omtrent de opgelopen schade. Uiteraard kan het ook zijn dat de werknemer het oneens is met de reden van ontslag en daartoe kan ook een advocaat voor arbeidsrecht ingeschakeld worden;
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: het gaat economisch slecht en dat reflecteert zich snel in de bedrijfsresultaten van bedrijven. Het kan dan ook niet anders dat er gereorganiseerd gaat worden, met mogelijke ontslagen als gevolg. Indien het dan ook twintig of meer ontslagen betreft dan dient te worden voldaan aan de Wet Melding Collectief Ontslag. De ontslagen moeten dan bepaald worden door het afspiegelingsbeginsel alsmede dient een ontslagvergoeding te worden betaald overeenkomstig de kantonrechtersformule;
 • Ontslag met wederzijds goedvinden: het kan zo zijn dat een werknemer de baan niet meer ziet zitten en heeft een andere baan gevonden. De werknemer heeft netjes aan de opzegtermijn voldaan en dus wordt het arbeidscontract met wederzijds goedvinden ontbonden. Veelal is hieraan geen ontslagvergoeding verbonden.

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Voor voorgaande onderwerpen kunt en/of dient u altijd een advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in te schakelen. U wilt namelijk als werknemer of als werkgever niet achteraf met de gebakken peren zitten. Het is voor u namelijk zeer belangrijk om de effecten en invloed van een arbeidscontract of een beëindigingsovereenkomst te onderkennen.

 • Hoe is het ontslag en de daarbij te verkrijgen vergoeding geregeld?
 • Wat zijn de regels omtrent verzuim en ziekte? Een zieke werknemer mag namelijk nooit wegens de ziekte ontslagen worden. Hoe zit dit dan bij arbeidsongeschiktheid;
 • Wat voor effect heeft relatie- en concurrentiebeding op uw ontslag en mogelijk latere werk.

Deze en andere arbeidsrecht en ontslagrecht onderwerpen kunt u laten adviseren door een advocaat arbeidsrecht. Schakel bij twijfel dan ook een advocaat arbeidsrecht in!

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op